Условия на играта - "В търсене на Горилата"

 

„В търсене на Горилата“

Открий Горилата в една от 10-те ни основни категории, сподели, коментирай и спечели!
Трима участници ще получат ваучер за пазаруване плюс още изненади.

Организатор:

„Ди Ем Ес Хелт Груп“ ЕООД, ЕИК 203402102 със седалище Република България и адрес на управление гр. София, ул. Васил Кънчев 26.


Продължителност на играта:
11.09.2017- 08.10.2017г.
 

Награди:
Първа награда: Ваучер на стойност 200лв. + суплементация + тренировъчна програма;
Втора награда: Ваучер на стойност 100лв. + суплементация;
Трета награда: Ваучер на стойност 50лв. + диета за детоксикация.


* Стойността на всяка направена от Вас поръчка, ще бъде дебитирана от общата стойност на Вашият ваучер до изчерпване на ваучера.

 

Правила и условия за участие:
В играта „В търсене на Горилата“ може да участва всяко физическо лице, което посети страницата на ZoomShape - https://www.facebook.com/ZoomShape/?fref=ts, през периода 11.09.17г. – 08.10.17г. включително. 

Условия за участие:

1. Регистрирайте се в сайта;

2. Открийте горилата в някоя от нашите категории и тя ще ви покаже следващите стъпки;

На 10.10.17г. ZoomShape ще публикува имената на тримата щастливци и техните награди. Победителите ще бъдат избрани на случаен принцип.
Наградите са под формата на ваучери, които ще могат да се използват за пазаруване в онлайн магазина на ZoomShape.
Участниците трябва да имат навършени 18 години. Предоставените от участниците данни трябва да бъдат напълно точни и достоверни. Участието в играта не е обвързано с покупка.


 *В тегленето ще бъдат включени само участниците изпълнили всичките условия.


Прекратяване на играта
Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите "Правила и условия", в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на "Правила и условия" от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира.

 

Общи правила
Всеки участник е длъжен да приеме и спазва настоящите Общи правила и условия. Приемането на настоящите Общи правила и условия е задължително условие за участие в играта и участникът се задължава да ги спазва и доброволно предоставя личните си данни в тази връзка. 
Организаторът не носи отговорност за грешни или подвеждащи имена на участниците, подвеждащи невалидни лични данни; дефектно или неуспешно електронно предаване на заявка за участие и данни на участниците; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на този конкурс; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или Facebook платформата; други форсмажорни обстоятелства.
 
Организаторът определя Общите правила и условия на играта едностранно и има право да ги изменя и допълва без предупреждение. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията й, както и да прекрати временно или постоянно участието на участник в нея, ако същият не спазва установените правила.